Skip to main content

Karjäär

Töötamine Avescos – Avesco kui tööandja

Töötajad on  Avesco jaoks kõige olulisem kapital. Oleme veendunud, et õige ametikoha, toe ja juhendamise abil saab iga töötaja pakkuda iseseisva isiksusena silmapaistvaid tulemusi. Tulemuslik toimimine muutub meeskonnas veelgi paremaks.

Avesco paneb suurt rõhku algatusvõimele, teadlikkusele, sotsiaalsetele oskustele ja vastutusele. Oma ambitsioonikad eesmärgid saavutame paindliku tööaja, tulemuslikkuse ja funktsiooni täitmise kaudu.

Töötajate koolitus ja täiendõpe igal tasandil kajastub klienditeeninduses ja toodete kvaliteedis. Seetõttu on koolitus ja täiendõpe Avesco jaoks väga olulised.

Töötajate ja tööandja vaheline usaldus, töötajate samastumine ettevõttega ja pikaajalise suunitlusega ettevõtte poliitika on Avesco ärikultuuri alustalaks.

Please select your country