Skip to main content
blankSinu riik

Diiselgeneraatorite valikukriteeriumid

Alternatiivne toiteallikas - diiselgeneraator

Elektrikatkestused esinevad kõige ebasobivamal ajal – neid võivad põhjustada ilm, tehnoloogiarike või inimeste tegevus. Kodumajapidamiste jaoks tähendab see ebamugavust, kuid ettevõtete ja tootmisrajatiste jaoks võivad elektrikatkestused olla ohtlikud ja põhjustada märkimisväärset kahju. Mida teha olukorras, kus te ei saa lihtsalt loota ametiasutuste kinnitustele, et elektrivarustus taastatakse – parimal juhul – paari tunni jooksul? Tark valik on tagada alternatiivse toiteallika olemasolu. Üks levinumaid ja usaldusväärsemaid alternatiiv- ja avariitoiteallika lahendusi on diiselelektrijaam ehk diiselgeneraator. See võib toimida nii püsi- kui ka varutoiteallikana võimsusvajaku ja elektrikatkestuse korral. Turul on saadaval eri mõõdus ja eri liiki generaatoreid, millel on erinevad võimsusnäitajad. Ent endale sobiva väljavalimiseks peab kõigepealt vastama mitmele küsimusele.

Kõige sobivama generaatori valimisel peate arvestama seda, milliste seadmete puhul seda kasutama hakkate, milline on nõutav võimsus ja kui kaua see töötab. „Tuleb meeles pidada, et igal generaatoril on nimivõimsus, mille juures saab seda kasutada pikka aega ja mis tuleb toime ka lühiajaliste tippkoormustega. Näiteks otsekäivitusega elektrimootorite või -pumpade sisselülitamiseks läheb vaja kuni seitsmekordset nimivoolu. Generaatori soovituslik pidev koormus on tavaliselt 70% selle maksimumvõimsusest, mis on kõige ökonoomsem töörežiim kasutuskulude ja investeeringu seisukohast. Süsteemi igapäevase kasutuse korral on oluline teada ka kütusekulu, ent avariitoitesüsteemide puhul on palju tähtsam töökindlus, samuti sellised funktsioonid nagu mootori eelsoojendus, kohene kättesaadavus jne.

Statsionaarne või teisaldatav generaator?

Statsionaarses avariitoitesüsteemis paigaldatakse diiselgeneraator koos automaatse ülekandelülitiga (ATS), mis käivitab elektrikatkestuse korral automaatselt generaatori ja kannab koormuse sellele üle. Sellise süsteemi eelis on automatiseeritus, mis tagab kohese kasutuseks valmisoleku – avariirežiimis taastatakse rajatise elektrivarustus tavaliselt 10–20 sekundi jooksul. Ent statsionaarset seadet saab kasutada üksnes seal, kuhu see on paigaldatud.

Teisaldatava generaatori eelis on mobiilsus, mis tähendab, et seda saab vajaduse korral kasutada eri kohtades. Tuleb siiski arvesse võtta, et generaatori ühendamine elektrijaotussüsteemi võtab aega. Seetõttu on oluline vaadata ka võrguühenduse liiki, et vähendada elektrikatkestuse mõju rajatisele.

Generaator või tuletõrjepump – tegemist ei ole siiski vaasiga

Samuti sõltub valiku tegemine statsionaarse ja teisaldatava generaatori vahel heitenormidele vastavusest, kütusekulust ja hinnast. On oluline arvesse võtta generaatori tööiga ning hoolduse ja varuosade kättesaadavust tulevikus. Süsteem tasub end ära kohe esimesel korral, mil see kasutusele võetakse, ning kui rajatise jätkuv töö on äärmiselt tähtis ja kui rajatise seisakuajaga kaasneb suur turvarisk või märkimisväärne kahju, on eriti oluline, et varugeneraator oleks kohe kasutusvalmis.

„Generaator või tuletõrjepump ei ole vaas, mis riiulile pannakse ja siis ära unustatakse. See peab õigel hetkel töötama. Kui see seda ei tee, võivad tagajärjed olla väga kulukad. Seepärast tasub selline avariisüsteem end ära kohe esimesel käivituskorral,“ ütles Avesco OÜ jõuseadmete ja generaatorite müügijuht Kalle Koppel. „Aeg on kriisiolukorras üks väärtuslikumaid varasid, seetõttu vajate usaldusväärset partnerit, kes suudab lahendada probleemi kohe selle tekkehetkel.“

Tarvikud ja generaatori juhtsüsteemi seadistamisvõimalus

Samuti on oluline mitmesuguste tarvikute kättesaadavus, et generaator saaks lihtsalt elektrit toota või et seda saaks täiendada palju keerukamaks süsteemiks. See hõlmab mootorisoojendeid, tankimissüsteeme, suuri kütusepaake ning täielikku või osalist automatiseeritust, rajatise olemasolevate seiresüsteemidega lõimimist jpm. Avariitoitesüsteemid ei ole üldotstarbelised tüüptooted, mida saab ühtmoodi kasutada igas olukorras. Kalle Koppel rõhutab, et iga olukord on ainulaadne: „Üksnes teades konkreetse rajatise vajadusi, nõutavat võimsust ja muid omadusi, on võimalik valida kõige sobivam mootor ja generaator ning selle tarvikud. Avesco tagab ka juhtsüsteemi arendamise ja tootmise iga üksiku kliendi vajaduste järgi. Sellise inseneritööga loome lisaväärtust."

For additional information about the generators available, please contact our sales manager:

Linards Stafeckis
Tel.:  +371 27015113 
@:  linards.stafeckis@avesco-cat.com 

 

For additional information about the generators available, please contact our sales manager:

Pranas Vičius
Tel.: +370 61452739
el.paštas:  pranas.vicius@avesco-cat.com

 

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust Avesco generaatorite ja jõuseadmete müügiinseneriga:

Kalle Koppel
Tel.: +372 5107018
@:   kalle.koppel@avesco-cat.com

Please select your country