Skip to main content

Karjera

Darbs Avesco – Avesco kā darba devējs

Strādājot pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas jomā, mēs SIA Avesco uzskatām, ka uzņēmuma vissvarīgākais kapitāls ir tā darbinieki. Mēs esam pārliecināti, ka ikviens mūsu darbinieks spēj uzrādīt lieliskus sasniegumus kā patstāvīga personība, ja vien viņš atrodas pareizajā amatā, tiek pietiekami motivēts un atbilstoši vadīts. Un, strādājot komandā, mūsu darbs sokas vēl labāk.

Mēs augsti novērtējam darbinieku iniciatīvu, atbildības sajūtu, sociālās prasmes un personīgo atbildību. Uzņēmuma ambiciozos mērķus mēs sasniedzam kopīgi – pateicoties darbinieku individuālajai efektivitātei, precīzai darba uzdevumu izpildei un elastīgam darba laikam.

Visu līmeņu darbinieku apmācība un tālākizglītība atspoguļojas klientu apkalpošanas, mūsu pārstāvēto produktu un pakalpojumu kvalitātē. Tāpēc esam pārliecinātu, ka liela nozīme ir darbinieku apmācībai un tālākizglītībai.

Darba ņēmēju un darba devēja savstarpēja uzticēšanās, darbinieku indentificēšanās ar uzņēmumu un uz ilgtermiņu orientēta korporatīvā politika ir SIA Avesco korporatīvās kultūras stūrakmeņi.

Please select your country