Skip to main content

Bendrosios pirkimų sąlygos (BPS)

SIA Avesco places orders with the supplier on the basis of these purchasing conditions. These conditions are considered as agreed even if the supplier confirms and executes the order with reference to his conditions of delivery.The general conditions of contract or delivery sent to us by the supplier orreferenced by him are therefore invalid unless acknowledged by us in writing.This shall also apply in the event that SIA Avesco subsequently accepts deliveries and makes payments. Silence does not by any means imply agreement.

General Purchasing Conditions (pdf)

UAB Avesco Lithuania priima visus užsakymus su tiekėjais vadovaudamiesi šiomis bendrosiomis prikimų sąlygomis. Šios sąlygos yra laikomos sutartomis, net jei tiekėjas tvirtina ir įvykdo užsakymą, atsižvelgdamas į savo pristatymo sąlygas. Bendrosios sutarties ar prekių pristatymo sąlygos, kurias mums atsiuntė tiekėjas, negalioja tol, kol mes tai nepatvirtiname raštu. Tai galioja ir tuomet, jei UAB Avesco Lithuania vėliau priims tiekėjo užsakymą ir sumokės už jį. Tyla jokiu būdu nereiškia susitarimo.

Bendrosops Pirkimų Sąlygos (Lietuva)

OÜ Avesco places orders with the supplier on the basis of these purchasing conditions. These conditions are considered as agreed even if the supplier confirms and executes the order with reference to his conditions of delivery.The general conditions of contract or delivery sent to us by the supplier orreferenced by him are therefore invalid unless acknowledged by us in writing.This shall also apply in the event that OÜ Avesco subsequently accepts deliveries and makes payments. Silence does not by any means imply agreement.

General Purchasing Conditions (pdf)

Please select your country