KÕIK JÕUSÜSTEEMI ANDMED TEIE KÄEULATUSES

Elektrivoolu kliendid arvestavad sellega, et nende generaatorid töötavad, kui need peavad töötama.
Generaator, mille töökindlus pole usaldusväärne, võib põhjustada eesmärkidest mahajäämist, eelarvete ületamist, ootamatuid voolukatkestusi. Selliste riskide vältimisel on otsustavaks teguriks nähtavus ning probleemidele aegsasti reageerimine.

Varade kaugseire (Remote Asset Monitoring - RAM) kogub generaatoriteltandmeid ning teeb need igal ajal lihtsasti kättesaadavaks kõikjal arvutis, nutitelefonis või mistahes mobiilsideseadmes.

Kaugseire tarkvara abil on elektrivoolu klientidel võimalus:
 

  • Vaadata kõikide oma generaatorite staatust ja asukohta
  • Saada värskeid andmeid mootori ja elektriparameetrite kohta
  • Vaadata hetkel aktiivseid generaatori talitlustõrkeid
  • Vaadata üle jõudluse ja hoolduse ajalugu
  • Seadistada kohandatud e-posti ja tekstsõnumi teel edastatavaid hoiatusi ja teateid

Varade kaugseire (RAM) kasutajaliidesega näevad välitööl töötajad samu andmeid nagu juhid kontoris. Superkiired veebipõhised kaardid on ligipääsetavad igast seadmest, millel on internetiühendus.

VARADE KAUGSEIRE DEMONSTRATSIOON:

Oluline on lisada, et erinevate elektrivoolu tarbimise segmentide kliendid väärtustavad erinevaid asju. Vaatame, millised need segmendid on ning kuidas varade kaugseire (RAM) saab siin aidata:

Varugeneraatorid töötavad vajadusel varutoiteallikana kontorihoonetes ning teistes mittekriitilistes kohtades. Selle segmendi klientidele on oluline hind/kW. Varade kaugseire võimaldab hallata generaatori tööd takistavaid riske nii, et seadmed täidavad eesmärgi ja püsivad eelarve piires.

Primaarsed või katkematult käitatavad elektrigeneraatorid töötavad kogu aeg, olles tehaste ja muude 24/7 töötavate tarbijate peamiseks vooluallikaks. Selle segmendi kliendid soovivad omanikuna saada madalaima kogukulu, kusjuures ohutult ja nõuetekohaselt. Varade kaugseire annab neile selguse tegevuse peamistest tulemusnäitajatest ning võimaldab seadistada hoiatused, mis aitavad tõsta masinapargi tootlikkust.

Kriitilise tähtsusega varugeneraatorid töötavad vajadusel varutoiteallikana haiglates ja teistes kriitilistes kohtades, kus voolukatkestus on lubamatu. Selle segmendi klientidele on oluline hind/kW ja nõuetele vastavus. Varade kaugseire võimaldab saada tõrgete kohta viivitamatult hoiatusi, et saada peamine elektritoide taastatud niipea kui võimalik.

Renditavad generaatorid töötavad vajadusel varutoiteallikana kontsertidel ja teistel lühiajalistel või erisündmustel. Selle segmendi kliendid hoolivad varadest saadavast tulust (ROA). Varade kaugseire võimaldab vahendajatel vaadata renditud vara staatust, asukohta ja kütusetaset, et võimaldada neil renditavat masinaparki kasumlikult hallata.

Varade kaugseire pakub varahaldajatele ja ‑omanikele lisaväärtust:
 

• Varahaldajatel on parem ülevaade ning nad saavad varade kasutamist optimeerida.
Kuna varade kaugseire hõlmab andmeid kõikidelt varadelt mitmest tegevuskohast, on kasutajatel võimalik märgata varade vahelist jõudluse erinevust ning teha kindlaks selle põhjus. Näiteks, kui üks varugeneraator töötab sagedamini kui teised, võib elektrivõrgus olla mingi probleem. Varahaldajatel on võimalik täheldada ka erinevusi hooldusteenuse pakkujate reageerimise kiiruses.

• Varahaldajatel on võimalik vaadata täiendavaid hoiatuste üksikasju ja konteksti.
Varade kaugseire haarab kokku äritegevusele vajalikud andmed (näiteks ülevaatuste ja vedelike analüüside kohta) ning joondab need vara andmetega, andes seeläbi täielikuma ülevaate kliendi generaatoritega toimuvast.

Varahalduritel on võimalik tuvastada potentsiaalseid probleeme ning rakendada meetmeid nende ennetamiseks.
Varade kaugseire tuvastab trende andmetes ning teostab ennetava analüüsi. Lisaks annab see soovitusi näiteks selle kohta, millal õhufiltrit vahetada, et seade püsiks töökorras.

• IT infrastruktuurist ei tulene lisakulusid.
Kasutajad saavad andmeid kiiresti otse varade kaugseirest ilma võrku koormamata.

• Varade andmed on lihtsamini ligipääsetavad.
Varade kaugseire andmed on koheselt ligipääsetavad 13 kuu jooksul ja arhiveeritult 10 aastat. Tüüpiline protsessilogi annab andmetele ligipääsu ainult 30 päevaks.

• Varahaldurid saavad tuge otsuste langetamiseks.
Varade kaugseire töötab ohutult protsessi kontrollvõrgustiku ja ärivõrgustiku vahel nii, et ettevõte saab jagada andmeid välisekspertidega ilma, et sellega kaasneks turvariske.

• Varahaldurid on edasimüüjaga ühendatud.
Varade kaugseire abil on lihtne planeerida generaatori hooldust ja tellida varuosi.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust:

 +370 656 64941 | alfonsas.vitas@avesco-cat.comm