VISI ENERGOSISTĒMU DATI JŪSU PIRKSTU GALOS

Ģeneratoru lietotāji var paļauties - ģeneratori darbosies, kad tas būs nepieciešams.

Neuzticama ģeneratoru veiktspēja var bieži rezultēties ar nesasniegtiem mērķiem, negaidītiem izdevumiem un darbu pārtraukumiem. Lai izvairītos no šādiem riskiem, svarīgi problēmas laikus pamanīt un spēt uz tām reaģēt.
Remote Asset Monitoring (RAM) apkopo datus no ģeneratoriem un nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem datiem jebkurā laikā un vietā datorā, viedtelefonā vai jebkurā mobilajā ierīcē.

Ar Remote Asset Monitoring programmatūru ģeneratoru lietotāji var:

• Aplūkot visu savu ģeneratoru stāvokli un atrašanās vietu
• Saņemt informācijas atjauninājumus par dzinēju un elektriskajiem parametriem
• Aplūkot pašreizējās ģeneratora kļūdas
• Pārskatīt veiktspējas un apkopes darbu vēsturi
• Uzstādīt pielāgotus e-pasta un teksta brīdinājumus un paziņojumus

Ar RAM lietotāja saskarni darbinieki objektā var redzēt tos pašus datus, ko redz vadītāji birojā. Īpaši jaudīgām tīmeklī izvietotām kartēm iespējams piekļūt no jebkuras ierīces ar interneta savienojumu.

REMOTE ASSET MONITORING DEMONSTRĀCIJA

Svarīgi piebilst, ka klientiem dažādos elektriskās jaudas segmentos rūp atšķirīgas lietas. Aplūkosim šos segmentus un to, kā RAM var palīdzēt:

Gaidīšanas režīma strāvas ģeneratori nepieciešamības gadījumā darbojas kā rezerves enerģijas piegāde biroja ēkās un citās nebūtiskās vietās. Klientiem šajā segmentā rūp izmaksas uz vienu kilovatu. RAM ļauj pārvaldīt riskus, kas ietekmē darbību ar mērķi izpildīt plānoto un budžeta prasības.

Galvenie jeb nepārtrauktas darbības strāvas ģeneratori darbojas visu laiku, un tie ir pamata enerģijas piegādes avots rūpnīcās un citās vietās, kur nepieciešama nepārtraukta darbība. Klientiem šajā segmentā ir svarīgi panākt zemākās kopējās lietošanas izmaksas, vienlaikus nodrošinot drošību un atbilstību. RAM ļauj uzraudzīt galvenos darbības rādītājus un uzstādīt paziņojumus, lai uzlabotu tehnikas vienību produktivitāti.

Galvenie gaidīšanas režīma strāvas ģeneratori darbojas pēc nepieciešamības kā rezerves enerģijas piegāde slimnīcās un citās kritiskās vietās, kurās strāvas pārrāvumi nav pieļaujami. Klientiem šajā segmentā rūp izmaksas uz vienu kilovatu un atbilstība. RAM ļauj saņemt tūlītējus paziņojumus par kļūdām, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams atjaunot galveno enerģijas piegādi.

Nomas strāvas ģeneratori darbojas pēc nepieciešamības kā rezerves enerģijas piegāde koncertos un citos īstermiņa vai īpašos pasākumos. Klientiem šajā segmentā rūp peļņa no aktīva. RAM ļauj dīleriem redzēt nomas aktīvu stāvokli, atrašanās vietu un degvielas līmeni, lai viņi spētu pārvaldīt nomas tehnikas vienību rentabilitāti.

Remote Asset Monitoring sniedz papildu vērtību aktīvu pārvaldniekiem un īpašniekiem:

 

• Aktīvu pārvaldniekiem ir lielāka pārredzamība un viņi var optimizēt to izmantošanu.
Tā kā RAM apkopo datus no visiem aktīviem dažādos objektos, lietotāji var noteikt veiktspējas atšķirības starp aktīviem un šo atšķirību iemeslu. Piemēram, ja viens gaidīšanas režīma ģenerators darbojas biežāk nekā citi, var rasties problēmas ar energotīklu. Aktīvu pārvaldnieki var arī redzēt atšķirības apkopes veicēju reakcijas laikos.

• Aktīvu pārvaldnieki var redzēt papildu paziņojumu informāciju un kontekstu.
RAM apkopo uzņēmumam svarīgus datus (piemēram, informāciju par pārbaudēm un šķidrumu analīzi) un saskaņo tos ar aktīvu datiem, lai sniegtu pilnīgāku informāciju par situāciju ar klienta ģeneratoriem.

• Aktīvu pārvaldnieki var noteikt potenciālas problēmas un veikt pasākumus to novēršanai.
RAM atpazīst tendences datos un veic prognožu analīzi. Tā arī sniedz rekomendācijas, piemēram, kad mainīt gaisa filtru, lai saglabātu to labā darba kārtībā.

• Nav papildu IT infrastruktūras izdevumu.
Lietotāji var ātri iegūt datus tieši no RAM, neradot papildu slogu tīklam.

• Aktīvu dati ir vieglāk pieejami.
RAM dati 13 mēnešiem ir pieejami uzreiz, bet arhīvā - 10 gadu dati. Parasti platformas ļauj piekļūt vien 30 dienu vēsturiskajiem datiem.

• Aktīvu pārvaldnieki ir sagatavoti auditiem.
RAM spēj automātiski palaist un glabāt atskaites, kas uzrāda, ka aktīvi regulāri darbojas paredzēto veiktspējas standartu robežās. Aktīvu pārvaldnieki var viegli pielāgot RAM saskarni un atskaites.

• Aktīvu pārvaldniekiem tas ir atbalsts lēmumu pieņemšanai.
RAM droši darbojas starp procesu kontroles tīklu un biznesa tīklu, tāpēc datus iespējams koplietot ar uzņēmumiem un trešās puses ekspertiem bez drošības riskiem.

• Aktīvu pārvaldnieki ir savienoti ar dīleri.
RAM atvieglo ģeneratoru apkopes darbu ieplānošanu un detaļu pasūtīšanu.

Lai saņemt papild informācu par RAM, lūdzam sazināties ar Alfonsas Vitas:

 +370 656 64941 | alfonsas.vitas@avesco-cat.com